Het NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, komt al sinds 1950 op voor kinderen in Nederland met een handicap. Het steunt en financiert projecten voor gehandicapten die zich richten op spelen, wonen, werken, cultuur, sport, vakantie en voorlichting. Het streven van de stichting is dat ook gehandicapten een volwaardig leven kunnen leiden, iets wat vaak wordt bemoeilijkt door hun beperking. De stichting helpt de doelgroep door zorg, begeleiding en hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Ieder kind is namelijk gelijk en heeft recht op een volwaardig leven, óók gehandicapten kinderen. Door materiële en immateriële belemmeringen zoveel mogelijk weg te halen wilt het NSGK de kwaliteit van het leven van deze mensen verbeteren. Ook proberen zij vooroordelen en onwetendheid over gehandicapte kinderen onder de bevolking weg te halen en bij te stellen zodat gehandicapte kinderen beter geaccepteerd worden.

Vergelijkbare berichten